Meny
Laddar...

Är man stor måste man vara snäll.

Som Sveriges största containertransportör är det vårt ansvar att ta täten inom hållbarhet; det gäller ekologiskt, ekonomiskt såväl som socialt. Rättvisa villkor för samtliga medarbetare är en självklarhet; ett hållbarhetstänk som även märks i kundrelationerna. Våra relationer ska hålla länge, därför gör vi dem hållbara.

Vägen framåt är tydlig

Som största aktör i sin nisch har Skaraslättens tagit sig an utmaningen att driva omställningen från den traditionsenliga dieseldrivna transporten till mer långsiktigt hållbara transportlösningar. Genom de senaste årens stora investeringar i helt elektrifierade transporter, samt transportmedel drivna med biogas som reducerar koldioxidutsläppen upp mot 95 %, har organisationen tagit sina första steg för att nå högt uppsatta hållbarhetsmål.

Skaraslättens är bara i början på detta strategiska och långsiktiga hållbarhetsarbete. Under kalenderåret 2024 kommer ett helt nytt affärsben att växa fram, genom driftsättning av ett energi- och batterilager i samarbete med Ellevio Energy Solutions. Batterilagret kommer initialt möjliggöra avlastning av svenska elsystemet, men är ett stort och viktigt steg mot fler och mer rikstäckande elektrifierade transporter

Långa relationer är allt

Vi ägs sedan 2018 av Storskogen, en koncern där hållbarhet och långsiktighet är några av de viktigaste ledstjärnorna, vilket även genomsyrar oss själva och vårt sätt att arbeta. Det märks i relationerna med kunder, personal och leverantörer.

 

Miljöbild